Lepkovi

Naš lepak HQ- je hladno primenjiv lepak za automobilska stakla koji je lak za korišćenje. Ispoljava izvanredne tehničke karakteristike kao što su primena bez prajmera, kompatibilnost za korišćenje sa integrisanim antenama, električna neprovodljivost i pruža kvalitet kombinovan sa sigurnošću i odgovarajući komercijalni aspekt.

Podesan je za korišćenje na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka. Može se koristiti tokom cele godine i obezbeđuje dvoiposatno Safe Drive-Away Time.

Prednosti proizvoda ogledaju se u primeni bez prajmera, vrlo dobroj stabilnosti sveže nanetog lepka, lakoj i čistoj primeni, univerzalnoj tvrdoći i dr.

U ponudi su pakovanja od  310g, u kartušama.